58. Mistrzostwa Polski Mźæczyzn
Warszawa 18-31.03.00
 
 1234567891011121314 

1

am

 R.Kempiński

2554

 

=

0

1

1

=

=

=

=

=

1

=

1

1

8.5

2

am

 M.Krasenkow

2658

=

 

=

=

=

1

0

=

1

=

=

1

1

1

8.5

3

mm

 £.Cyborowski

2437

1= ==11=0====1

8.0

4

am

 T.Markowski

2595

0== ==11=====1

7.5

5

am

 J.Gdański

2548

0=== ==1===11=

7.5

6

am

 B.Soęko

2557

=00== ====1111

7.5

7

am

 P.Jaracz

2477

=100== ======1

6.5

8

mm

 P.Blehm

2512

===00== 1==101

6.5

9

am

 B.Macieja

2583

=01====0 ==011

6.5

10

mm

 M.Grabarczyk

2495

========= ==0=

6.0

11

am

 R.Kuczyński

2504

0====0==== 1=0

5.5

12

mm

 K.Urban

2434

=0==00=01=0 1=

5.0

13

m

 Mat.Bartel

2392

00==00=101=0 0

4.0

14

m

 G.Gajewski

2352

0000=0000=1=1 

3.5

Œredni ranking turnieju - 2507, XI kat. FIDE, am - 8.5, mm - 6.0

BARAÆ (szachy szybkie): R.Kempiński - M.Krasenkow 1-1 (0-1, 1-0)

Mistrzem Polski zosta³ Robert KEMPIŃSKI, który mia³ lepszy czwarty wspó³czynnik wartoœciowania, którym by³ wyæszy œredni ranking przeciwników (zawodnicy mieli równ¹ punktacjź Bergera, równ¹ liczbź zwyciźstw oraz zremisowali ze sob¹ w turnieju).


Bartel,Mat - Blehm,P [C84], Warszawa POL ch (2), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.d3 b5 7.Gb3 d6 8.a4 Gg4 9.c3 Sa5 10.Ga2 c5 11.Gg5 0-0 12.Sbd2 Wb8 13.ab5 ab5 14.h3 Gd7 15.d4 Hc7 16.de5 de5 17.Se5 He5 18.Sf3 Hc7 19.e5 Wb6 20.ef6 Gf6 21.We1 Gc8 22.Gb1 g6 23.Gh6 Wd8 24.He2 Gd7 25.Ga2 c4 26.Wad1 We6 27.Hf1 Sc6 28.Gb1 Wde8 29.We6 Ge6 30.Sg5 Gc8 31.Se4 Ge5 32.Gg5 Gf5 33.Kh1 Kg7 34.f4 h6 35.fe5 hg5 36.Sd6 We5 37.Sf5 gf5 38.Gf5 We3 39.Gb1 He5 40.Hf2 We2 1-0

Bartel,Mat - Gajewski,G [B50], Warszawa POL ch (5), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sf6 4.Ge2 g6 5.0-0 Gg7 6.Hc2 0-0 7.d4 cd4 8.cd4 d5 9.e5 Se4 10.Sc3 Sc6 11.Ge3 Sc3 12.Hc3 Gg4 13.Wfc1 Hb6 14.a4 a5 15.Hc5 Hb2 16.Gb5 Sb4 17.He7 Sc2 18.Wab1 Ha2 19.Hh4 Se3 20.fe3 Gf5 21.Wa1 Hb3 22.Hf4 Wac8 23.g4 Wc1 24.Wc1 Gg4 25.Wc7 Gf5 26.Kf2 Hb2 27.Kg3 h6 28.Wb7 Gc8 29.Wc7 g5 30.Sg5 hg5 31.Hg5 Hb1 32.Kf2 Gf5 33.h4 Gg6 34.h5 Hh1 35.Ge2 Ge4 36.Hg3 Kh8 37.Gf3 Gf3 38.Hf3 Hh2 39.Kf1 f6 40.h6 Gh6 0-1

Bartel,Mat - Grabarczyk,M [C92], Warszawa POL ch (13), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 We8 10.d4 Gb7 11.Sbd2 Gf8 12.Sg5 We7 13.d5 Sb8 14.Sf1 Sbd7 15.Sg3 h6 16.Sf3 g6 17.Sh2 We8 18.Sg4 Sg4 19.hg4 Sc5 20.Gc2 c6 21.Ge3 Hh4 22.b4 Sd7 23.dc6 Gc6 24.Sf1 Hd8 25.Hd2 Sf6 26.Gh6 Gh6 27.Hh6 Sg4 28.Hd2 Sf6 29.Wad1 d5 30.Hh6 He7 31.ed5 Gd5 32.Se3 Ge6 33.Hg5 e4 34.a4 Wab8 35.Wd4 ba4 36.Ga4 Wec8 37.We4 Hd8 38.Wd4 Sd7 39.Hd8 Wd8 40.Wed1 Wb7 41.c4 Kg7 42.c5 Sc5 43.bc5 Wc8 44.c6 Wb2 45.Sc4 Wbb8 46.Sd6 Wc7 47.Sb7 Kf6 48.Sc5 Gc8 49.Sd7 1-0

Bartel,Mat - Jaracz,P [B47], Warszawa POL ch (9), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 e6 4.d4 cd4 5.Sd4 Hc7 6.g3 a6 7.Gg2 Sge7 8.Sde2 Sg6 9.0-0 Gc5 10.Kh1 b5 11.f4 Gb7 12.a3 Sce7 13.Hd3 h5 14.h3 d5 15.e5 Sf5 16.b4 Ga7 17.a4 ba4 18.Sd5 Gd5 19.Gd5 Sg3 20.Sg3 ed5 21.e6 Hc6 22.Gb2 d4 23.He4 He4 24.Se4 fe6 25.Wa4 Gb6 26.Sd6 Ke7 27.Sc4 Gc7 28.Gd4 Gf4 29.Gc5 Kf6 30.Gd6 e5 31.Ge5 Se5 32.Wf4 Kg5 33.We4 Sc4 34.Wc4 Whd8 35.Wa5 Kh6 36.Wc6 g6 37.Kg2 Wdb8 38.c3 Wd8 39.Wa2 h4 40.Kf3 Wd3 41.Kg2 Wg3 42.Kh2 Wd8 1/2-1/2

Bartel,Mat - Markowski,T [C67], Warszawa POL ch (11), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 Sf6 4.0-0 Se4 5.d4 Sd6 6.Gc6 dc6 7.de5 Sf5 8.Hd8 Kd8 9.Sc3 Se7 10.h3 Sg6 11.b3 Ke8 12.Gb2 h5 13.Se2 h4 14.Wad1 Wh5 15.Wfe1 a6 16.c4 Gb4 17.Gc3 Ge7 18.Sed4 c5 19.Sc2 Ge6 20.Se3 c6 21.Sg4 Wd8 22.Wd8 Gd8 23.Sd2 b6 24.Se4 Ke7 25.Sd6 Gc7 26.Wd1 Wh8 27.f3 Wd8 28.Kf2 Kf8 29.Ke3 f6 30.f4 Se7 31.Kf3 Gf7 32.Wd2 Gd6 33.Wd6 Wd6 34.ed6 Sf5 35.Ge1 Gh5 36.Ke2 Sd6 37.Kd2 Gg4 38.hg4 g5 39.Kd3 Ke7 40.fg5 fg5 41.Gd2 Kf6 42.Gc3 Ke6 43.Gd2 Kf6 44.Gc3 Kf7 45.Gd2 Kg6 46.Gc3 b5 47.a3 Kf7 48.Gd2 Kf6 49.Gc3 Kg6 50.Ge5 Sf7 51.Ke4 Sd8 52.a4 Sf7 53.Gc7 Kf6 54.Gb6 Sh6 55.Kf3 Sf7 56.Ke4 Sd6 57.Kd3 Sb7 58.Gc7 Ke7 59.Ke4 Ke6 60.Ke3 Sd6 61.Kd3 Se8 62.Gb6 Ke5 63.Ke3 Sf6 64.Gc7 Ke6 65.Kf3 Ke7 66.Gb6 Kd6 67.Gd8 Ke6 68.Gc7 Se8 69.Gd8 ba4 70.ba4 Sd6 71.Gg5 Sc4 72.Gh4 Sb2 73.Ke4 Sa4 74.Gf2 Sc3 75.Kd3 Sd5 76.Gc5 Sf4 77.Ke4 Sg6 78.g5 a5 79.g3 a4 80.Ga3 Se5 81.Kd4 1/2-1/2

Bartel,Mat - Urban,K [B06], Warszawa POL ch (7), 2001

1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sc3 d6 4.Gg5 Sc6 5.Gb5 Gd7 6.Sge2 Sf6 7.Hd2 h6 8.Gh4 a6 9.Gc6 Gc6 10.f3 b5 11.0-0-0 b4 12.Sb1 a5 13.Whe1 0-0 14.e5 Sd5 15.c4 bc3 16.Sec3 Hd7 17.Sd5 Gd5 18.Sc3 c6 19.ed6 ed6 20.Sd5 cd5 21.Kb1 Wfc8 22.Wc1 Hf5 23.Ka1 Wc4 24.Wc4 dc4 25.Gf2 a4 26.Hb4 Hc2 27.Ge3 We8 28.Wc1 Hg2 29.Gg1 We2 30.Ha4 Wb2 31.Hc4 Wb8 32.Hc3 d5 33.a3 Gf8 34.Ge3 Wa8 35.Wc2 Hf1 0-1

Blehm,P - Cyborowski,£ [B33], Warszawa POL ch (13), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Gg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 Ge7 10.Gf6 Gf6 11.c3 Gg5 12.Sc2 0-0 13.a4 ba4 14.Wa4 a5 15.Gc4 Wb8 16.Wa2 Kh8 17.0-0 f5 18.ef5 Gf5 19.Sce3 Gg6 20.f3 Gf7 21.He2 Ge3 22.Se3 d5 23.Wd1 Hb6 24.Gd5 Wbd8 25.Kf1 e4 26.Gf7 ef3 27.gf3 Wf7 28.Wd8 Hd8 29.Wa4 Hf8 30.We4 Wf3 31.Kg2 Wf4 32.Sd5 We4 33.He4 h6 34.He6 Sd8 35.He4 Sc6 36.b4 ab4 37.cb4 Hb8 38.h4 He5 39.He5 Se5 40.Kg3 Kg8 41.Kf4 Sc4 42.h5 Kf7 43.Se3 Sd6 44.Ke5 Sb5 45.Sf5 g6 46.Sd6 Sd6 47.hg6 Kg6 48.Kd6 h5 1/2-1/2

Blehm,P - Gajewski,G [B43], Warszawa POL ch (3), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 a6 5.Sc3 b5 6.Gd3 Hb6 7.Ge3 Gc5 8.Ge2 Sc6 9.Sc6 Ge3 10.fe3 dc6 11.Hd4 Hd4 12.ed4 e5 13.d5 Se7 14.0-0-0 Gd7 15.b4 Wa7 16.Wd2 0-0 17.Kb2 cd5 18.ed5 Sc8 19.d6 Gc6 20.Whd1 Wd8 21.a4 ba4 22.Sd5 f6 23.c4 Wd6 24.Gg4 Gd7 25.Gd7 Wad7 26.c5 Wd5 27.Wd5 Wc7 28.Wd7 1-0

Blehm,P - Grabarczyk,M [C86], Warszawa POL ch (11), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.He2 b5 6.Gb3 Ge7 7.0-0 0-0 8.c3 d5 9.d3 d4 10.cd4 Sd4 11.Sd4 Hd4 12.Ge3 1/2-1/2

Blehm,P - Jaracz,P [B49], Warszawa POL ch (7), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sc6 5.Sc3 Hc7 6.Ge2 a6 7.Ge3 b5 8.Sc6 Hc6 9.Gf3 Gb7 10.0-0 Wc8 11.e5 Hc7 12.Gb7 Hb7 13.Hd3 Se7 14.Wad1 Sf5 15.Gf4 Wc4 16.Se2 Ge7 17.c3 Wc7 18.Sg3 Sh4 1/2-1/2

Blehm,P - Krasenkow,M [B06], Warszawa POL ch (1), 2001

1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sc3 d6 4.f4 Sc6 5.Ge3 Sf6 6.Sge2 e6 7.Hd2 Se7 8.h3 b5 9.e5 b4 10.ef6 bc3 11.Sc3 Gf6 12.0-0-0 Wb8 13.Gc4 Sf5 14.g4 Se3 15.He3 0-0 16.h4 d5 17.Gb3 c5 18.dc5 d4 19.Hf3 Gg7 20.h5 He7 21.Se4 Gb7 22.hg6 hg6 23.Wde1 Ge4 24.We4 Wfc8 25.f5 Hf6 26.Wf1 d3 27.c3 ef5 28.gf5 Gh6 29.Kb1 d2 30.Wd4 We8 31.Hd1 We5 32.Wd6 Hh4 33.Wg6 Kf8 34.Wgg1 Wc5 35.f6 Wc6 36.Wh1 Hg5 37.Hh5 Wf6 38.Wf6 Hf6 39.Hh6 Hh6 40.Wh6 Wb3 41.Wd6 Wb7 42.Kc2 Ke7 43.Wd2 f5 44.Kd3 Ke6 45.We2 Kf6 46.c4 Wd7 47.Ke3 Wh7 48.b3 We7 49.Kf3 Wd7 50.c5 Wd3 51.Kf4 Wc3 52.We5 Wc2 53.Wf5 Ke6 54.We5 Kd7 55.a4 Wb2 56.We3 Kc6 57.Wc3 a5 58.Ke3 Wh2 59.Kd4 Wh4 60.Kd3 Wh3 61.Kc2 Wc3 62.Kc3 Kc5 63.Kd3 Kd5 64.Kc2 Kc6 1/2-1/2

Blehm,P - Markowski,T [B76], Warszawa POL ch (9), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 Gg7 4.Sc3 cd4 5.Sd4 Sc6 6.Ge3 Sf6 7.Gc4 0-0 8.Gb3 d6 9.f3 Sd4 10.Gd4 Ge6 11.Hd2 Ha5 12.0-0 Wfc8 13.Wad1 Gc4 14.Wfe1 Wc6 15.Hf2 e6 16.Hh4 Se8 17.Gg7 Kg7 18.f4 Wac8 19.Wd2 Gb3 20.ab3 b5 21.f5 b4 22.Wf2 He5 23.fe6 f6 24.Sd5 Wc2 25.e7 Hd4 26.Hf4 Wb2 27.e5 Hf4 28.Wf4 de5 29.Wb4 Wd2 30.Wb5 Wcc2 31.Se3 Wc7 32.Sd5 Wcc2 33.Se3 Wc7 34.Sd5 Wd5 35.Wb8 Wcd7 36.We8 Kf7 37.Wh8 Ke7 38.Wh7 Ke6 39.Wh6 Kf5 40.Wf1 Kg5 41.Wh8 Wd1 42.h4 Kg4 43.Wh6 Wf1 44.Kf1 Kf5 45.Ke2 Wb7 46.g4 Kg4 47.Wg6 Kf5 48.Wg3 Wb4 49.Wf3 Wf4 50.Wh3 Kg4 51.Wh1 Kh5 52.Wa1 Wh4 53.Wa7 Kg5 0-1

Blehm,P - Urban,K [B15], Warszawa POL ch (5), 2001

1.e4 g6 2.d4 c6 3.Sf3 Gg7 4.Sc3 d5 5.h3 de4 6.Se4 Gf5 7.Sg3 Ge6 8.Ge3 Gd5 9.Ge2 Sf6 10.0-0 Sbd7 11.Sd2 b5 12.c3 Ge6 13.Sf3 0-0 14.b3 Sd5 15.Gd2 S5b6 16.Wc1 Gd5 17.Gf4 Wc8 18.We1 Gf3 19.Gf3 Sd5 20.Gd5 cd5 21.He2 b4 22.cb4 Wc1 23.Gc1 e6 24.Ge3 Hb6 25.Hd2 Wb8 26.Wc1 Gf8 27.a3 a5 28.Gf4 Wb7 29.Wc8 ab4 30.a4 f6 31.Se2 Kf7 32.Hc2 Ha6 33.Sc1 Hb6 34.Se2 Ha6 35.Gg3 Ha7 36.h4 Ge7 37.h5 Sf8 38.Hc6 Kg7 39.a5 g5 40.a6 Wb6 1-0

Cyborowski,£ - Bartel,Mat [C00], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 e6 2.He2 c5 3.Sf3 Sc6 4.g3 g6 5.Gg2 Gg7 6.d3 Sge7 7.h4 h6 8.0-0 d5 9.e5 Hc7 10.We1 Sd4 11.Sd4 cd4 12.c4 dc4 13.dc4 0-0 14.Gf4 Wd8 15.Sd2 d3 16.He4 Sf5 17.Sf3 Gd7 18.Hd3 Gb5 19.He4 Hc4 20.Hb7 Gc6 21.Hc7 Ha6 22.Gf1 Hc8 23.Hc8 Wac8 24.Ge2 Gf3 25.Gf3 Sd4 26.Ge4 Sc2 27.Gc2 Wc2 28.b3 Wd5 29.Wec1 Wb2 30.Wc8 Kh7 31.Wc7 g5 32.hg5 hg5 33.Ge3 Kg6 34.Wa7 1/2-1/2

Cyborowski,£ - Gajewski,G [B80], Warszawa POL ch (6), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Ge3 a6 7.Hd2 b5 8.f3 Sbd7 9.g4 Sb6 10.Hf2 Sfd7 11.f4 Gb7 12.f5 ef5 13.gf5 Ge7 14.0-0-0 Gf6 15.Wg1 Wc8 16.Sdb5 ab5 17.Gb5 Sc4 18.Gc4 Wc4 19.Sb5 0-0 20.Sd6 Wc7 21.Gh6 He7 22.Gf4 Se5 23.Hg3 Ga6 24.Gh6 g6 25.Gf8 Kf8 26.fg6 hg6 27.Ha3 Wc6 28.Wg3 Sd7 29.Wb3 Ge5 30.Wb8 Sb8 31.Sf5 Gd6 32.Wd6 Hg5 33.Wd2 Kg8 34.Se7 Kh7 35.Hh3 Kg7 36.Sc6 Sc6 37.Hg3 Hf6 38.Hd6 Hf1 39.Wd1 Hc4 40.Hd5 Ha4 41.a3 Ge2 42.We1 Gg4 43.Hc5 Kh7 44.b3 Ha6 45.Kb2 Hc8 46.a4 He6 47.a5 Hf6 48.e5 1-0

Cyborowski,£ - Krasenkow,M [A41], Warszawa POL ch (2), 2001

1.d4 g6 2.Sf3 Gg7 3.c4 d6 4.Sc3 Gg4 5.e3 Sd7 6.Ge2 Sgf6 7.0-0 0-0 8.Hb3 Wb8 9.h3 Gf3 10.Gf3 e5 11.Gd2 We8 12.Wad1 e4 13.Ge2 Sf8 14.c5 d5 15.Ha4 We6 16.Ha7 Wa8 17.Hb7 Wb8 1/2-1/2

Cyborowski,£ - Kuczyński,R [B23], Warszawa POL ch (8), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 g6 4.Sf3 Gg7 5.Gc4 Sc6 6.0-0 Sf6 7.d3 0-0 8.Gb3 Sa5 9.He1 Sb3 10.ab3 1/2-1/2

Cyborowski,£ - Macieja,B [B43], Warszawa POL ch (12), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 Hc7 5.Sc3 e6 6.Sb3 a6 7.Gd3 b5 8.0-0 Sf6 9.Kh1 Ge7 10.f4 b4 11.Se2 0-0 12.Sg3 d6 13.Ge3 a5 14.Sd2 Ga6 15.He2 Hb7 16.Sc4 d5 17.ed5 ed5 18.Se5 Wfe8 19.Hf3 Gf8 20.Sc6 Hc6 21.Wfe1 h6 22.Gd4 Gd3 23.cd3 We1 24.We1 We8 25.We8 Se8 26.h3 Sd6 27.Ge5 Sb5 28.f5 Gd6 29.Gd6 Sd6 30.Hf4 Se8 31.Sh5 Sf6 32.Sf6 Hf6 33.d4 g6 34.Hb8 Kg7 35.fg6 Hd4 36.gf7 Kf7 37.Hc7 Ke6 38.Hc8 Ke5 39.Hh8 Ke4 40.Hh7 Ke3 41.Hh6 Ke2 42.Hh5 Ke1 43.Hg5 He4 44.Hc1 Ke2 45.Hc6 Kd2 46.a3 He1 47.Kh2 He5 48.Kh1 He1 49.Kh2 He5 50.Kh1 b3 51.Hb5 He1 52.Kh2 Kc2 53.Hd5 Kb2 54.a4 Ka3 55.Hd4 b2 56.Hd3 Ka2 57.Hd5 Ka1 58.Hd4 Hb4 59.Hf6 Ka2 60.He6 Hb3 61.He2 Hb8 0-1

Cyborowski,£ - Urban,K [A37], Warszawa POL ch (10), 2001

1.c4 g6 2.Sc3 Gg7 3.Sf3 c5 4.g3 Sc6 5.Gg2 e6 6.0-0 Sge7 7.e3 Sf5 8.Se4 b6 9.d4 d5 10.cd5 ed5 11.Sc3 cd4 12.Sd4 Sfd4 13.ed4 Ge6 14.Ha4 Hd7 15.Ge3 0-0 16.Wfd1 a6 17.Wac1 Wfc8 1/2-1/2

Gajewski,G - Gdański,J [C00], Warszawa POL ch (13), 2001

1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.e5 c5 4.b4 b6 5.c3 a5 6.b5 c4 7.a4 Sd7 8.d4 cd3 9.Gd3 Hc7 10.0-0 Se5 11.Se5 He5 12.We1 Hc7 13.Hf3 Sf6 14.Gh6 Gb7 15.Sd2 Wc8 16.Wac1 d4 17.Se4 Se4 18.Ge4 Ge4 19.We4 dc3 20.Gf4 Gd6 21.Gd6 Hd6 22.Wc3 0-0 23.Wec4 Wc4 24.Wc4 Wd8 25.g3 g6 26.Hc3 Hd1 27.Kg2 Hd5 28.Kg1 h5 29.h4 e5 30.Wc6 He4 31.Wc8 Wc8 32.Hc8 Kg7 33.Hc6 Hd4 34.Kg2 Kf8 35.Kf3 Ke7 36.Hc7 Ke6 37.Kg2 Hd6 38.Ha7 Hc5 39.Kg1 Hd6 40.Hb7 Hd1 41.Kh2 Hd4 42.Kg1 Hc5 43.Ha7 Hd6 44.Hb7 f5 45.Kh2 e4 46.Kg2 Ke5 47.Hg7 Kd5 48.Hb7 Kd4 49.Hc6 Ke5 50.Hc3 Kd5 51.Hc8 He6 52.Hc7 e3 53.fe3 Hd6 54.Hd6 Kd6 55.Kf3 Ke5 56.Kf2 Kd5 57.Kf3 Ke5 1/2-1/2

Gajewski,G - Kempiński,R [B85], Warszawa POL ch (2), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge2 e6 7.0-0 Ge7 8.f4 Hc7 9.a4 Sc6 10.Ge3 0-0 11.He1 Sa5 12.Kh1 Sc4 13.Gc1 Gd7 14.b3 Sa5 15.Gb2 Sc6 16.Sc6 Gc6 17.Hg3 d5 18.ed5 ed5 19.Gd3 Wfe8 20.Se2 Gd7 21.Ge5 Hb6 22.Sd4 Gf8 23.a5 Hd8 24.c4 Se4 25.He3 Sc5 26.cd5 Sd3 27.Hd3 f6 28.Wfe1 Wc8 29.d6 Kh8 30.b4 fe5 31.fe5 Gc6 32.Sc6 Wc6 33.Hd5 g6 34.Wad1 Hd7 35.Wf1 Gg7 36.Wf7 Hg4 37.Wdf1 Wd8 38.Wb7 Wc2 39.e6 He2 40.Wbf7 Wd2 41.Hg5 W2d6 42.e7 Wg8 43.Hf4 Wd1 44.h3 Wf1 45.Hf1 Hf1 46.Wf1 We8 47.Wd1 Gf6 48.Wd6 Ge7 49.Wa6 Gb4 50.Kh2 We3 51.g4 Wa3 52.Wa8 Kg7 53.a6 Kh6 54.Kg2 Ge7 55.Wa7 Gh4 56.Wa8 Wg3 57.Kh2 Wf3 58.Kg2 Wf2 59.Kg1 Wa2 60.Kh1 Kg5 61.Kg1 Kf4 62.Wh8 Kf3 0-1

Gajewski,G - Krasenkow,M [B08], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sf3 d6 4.Sc3 Sf6 5.h3 c6 6.a4 a5 7.Ge2 Sa6 8.0-0 0-0 9.Ge3 Sb4 10.Sd2 Hc7 11.Scb1 Gd7 12.Sa3 Wfb8 13.f4 b5 14.He1 ba4 15.Hh4 e6 16.g4 c5 17.dc5 d5 18.e5 Se4 19.Sf3 Gf8 20.Sd4 Gc5 21.Kh1 Hd8 22.Hd8 Wd8 23.Kh2 Wab8 24.Wfd1 Sc6 25.Gf3 Sd4 26.Gd4 Wb4 27.Gc5 Sc5 28.Kg3 Wb2 29.f5 Wdb8 30.f6 Ge8 31.Wab1 Sd7 32.Wb2 Wb2 33.Kf4 Wb4 34.c4 g5 35.Kg5 Wb3 36.Sb5 Wf3 37.cd5 Se5 38.Sc7 Gd7 39.We1 h6 0-1

Gajewski,G - Kuczyński,R [B22], Warszawa POL ch (7), 2001

1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3 Sc6 5.Gc4 Sb6 6.Gb3 c4 7.Gc2 d6 8.ed6 Hd6 9.0-0 Gg4 10.We1 e6 11.b3 Ge7 12.bc4 Sc4 13.d4 Sb6 14.Sbd2 Hc7 15.Sf1 0-0 16.Se3 Gh5 17.Gh7 Kh8 18.Gd3 f5 19.Sf1 Sd5 20.Gd2 Wf6 21.Sg3 Gf3 22.Hf3 Waf8 23.Gc4 Hd7 24.Sh5 W6f7 25.Gd5 ed5 26.Sf4 Wd8 27.Hh5 Kg8 28.Sg6 Wf6 29.Gg5 We6 30.Ge7 1-0

Gajewski,G - Macieja,B [A33], Warszawa POL ch (9), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.Sf3 cd4 4.Sd4 Sc6 5.Sc3 e6 6.g3 Hb6 7.Sc2 Se5 8.Se3 d6 9.Gg2 Gd7 10.0-0 Gc6 11.b3 Ge7 12.Gb2 Gg2 13.Kg2 0-0 14.Hd2 a6 15.Sc2 Wab8 16.f3 Wfc8 17.Wfd1 Sc6 18.Sd4 Hd4 19.Hd4 Sd4 20.Wd4 b5 21.cb5 ab5 22.We4 b4 23.Wb4 d5 24.Wb5 Wb5 25.Sb5 Wc2 26.Gd4 e5 27.Gf2 We2 28.Kf1 Wb2 29.We1 Wa2 30.We5 Gb4 31.We2 Wa5 32.Sd4 h6 33.Ge1 Ge1 34.Ke1 g6 35.Kd2 Kg7 36.Kc3 Sd7 37.We7 Sf8 38.Kb4 Wa1 39.Kc5 Se6 40.Se6 Kf6 41.We8 fe6 42.b4 Kf7 43.Wb8 Wc1 44.Kd6 d4 45.Wa8 d3 46.Wa2 Wc4 47.Wd2 Wb4 48.Kc5 Wa4 49.Kb5 Wd4 0-1

Gajewski,G - Soęko,B [C00], Warszawa POL ch (11), 2001

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.Sgf3 b6 5.g3 de4 6.de4 Gb7 7.He2 Sc6 8.c3 a5 9.Gg2 Ga6 10.Sc4 e5 11.0-0 Gc5 12.Sh4 0-0 13.Sf5 Se8 14.Wd1 Hf6 15.Gf1 Gc4 16.Hc4 Sd6 17.Wd6 cd6 18.Ge3 Se7 19.Gc5 dc5 20.Se7 He7 21.Hb5 Hb7 22.We1 a4 23.Wd1 a3 24.ba3 Wa3 25.Hc4 Hc7 26.Hb5 Wa5 27.Hb3 Wd8 28.Gc4 Wd1 29.Hd1 b5 30.Gd5 c4 31.Hd2 h6 32.He2 Wa3 33.Hb2 Ha5 34.Hd2 Ha7 0-1

Gdański,J - Bartel,Mat [C60], Warszawa POL ch (12), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 g6 4.0-0 Gg7 5.c3 a6 6.Ga4 d6 7.Gc6 bc6 8.d4 ed4 9.Sd4 c5 10.Sf3 Se7 11.We1 0-0 12.h3 f6 13.Sbd2 Ge6 14.Sf1 Hc8 15.Sg3 Hb7 16.We2 Kh8 17.Ge3 a5 18.Wc2 Wae8 19.Sh4 Sg8 20.Hd2 a4 21.Kh2 Wf7 22.Wcc1 Wfe7 23.Hc2 Gd7 24.Sf3 Wb8 25.Wab1 Ge6 26.c4 Gd7 27.b4 ab3 28.ab3 Wee8 29.Gd2 Gh6 30.Gh6 Sh6 31.Sd2 Sf7 32.f4 Sd8 33.Sf3 Sc6 34.Hb2 Kg7 35.We1 Ge6 36.Hf2 Hb6 37.Wf1 Gf7 38.h4 Hb4 39.e5 de5 40.fe5 f5 41.He3 h6 42.h5 Wbd8 43.Wbe1 Hb6 44.hg6 Gg6 45.e6 Se7 46.Sh4 Hd6 47.Wd1 f4 48.Hc3 1-0

Gdański,J - Blehm,P [B57], Warszawa POL ch (10), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Gc4 Hb6 7.Sb3 e6 8.Gf4 Se5 9.Ge2 a6 10.Gg3 Ge7 11.f4 Sc6 12.Hd2 Hc7 13.0-0-0 b5 14.e5 b4 15.ed6 bc3 16.bc3 Hb6 17.de7 Se7 18.Hd4 Hd4 19.cd4 Gb7 20.Whg1 Sf5 21.Sc5 Gd5 22.c4 Gc6 23.Gf2 h5 24.h3 Wc8 25.Gd3 Sd6 26.Wde1 Kf8 27.g3 a5 28.Kd2 g6 29.d5 ed5 30.Gd4 Kg7 31.cd5 Gb5 32.Se6 1-0

Gdański,J - Cyborowski,£ [C67], Warszawa POL ch (7), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 Sf6 4.0-0 Se4 5.d4 Sd6 6.Gc6 dc6 7.de5 Se4 8.He2 Gf5 9.Ge3 Ge7 10.Sd4 Hc8 11.Hc4 h6 12.f3 Sg5 13.Sc3 Gh7 14.f4 Se6 15.Sc6 bc6 16.Hc6 Kf8 17.f5 Sd8 18.Hf3 Hb7 19.Sd5 c6 20.Se7 He7 21.Wae1 Kg8 22.Hg3 Se6 23.fe6 fe6 24.Hf2 Gg6 25.Gc5 Hb7 26.b3 Kh7 27.Wd1 Whd8 28.Gd6 Wd7 29.c4 Wad8 30.h3 Wf7 31.He3 Wdd7 32.Wf7 Gf7 33.Wd2 Gg6 34.Kh2 Hc8 35.a4 Hb7 36.a5 a6 37.Hb6 Hc8 38.Kg1 Kg8 39.Wd4 Kh7 40.Kh2 Gf5 41.Kg1 Gg6 42.Wd2 Kg8 43.Wa2 Ge4 44.Wa4 He8 45.Wa2 Hc8 46.b4 Gg6 47.Kh2 Kh7 48.Wd2 Wf7 49.Gc5 Wd7 50.Wd6 Wd6 51.ed6 Hf8 52.Gf2 Hd6 53.Gg3 Hd2 54.Hc6 He2 55.Hf3 1/2-1/2

Gdański,J - Grabarczyk,M [C67], Warszawa POL ch (8), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 Sf6 4.0-0 Se4 5.d4 Sd6 6.Gc6 dc6 7.de5 Sf5 8.Hd8 Kd8 9.Sc3 Gd7 10.Wd1 Kc8 11.Sg5 Ge8 12.b3 c5 13.Gb2 Sd4 14.Sd5 h6 15.Se4 Sf5 16.a4 a5 17.Wd3 b6 18.c4 Kb7 19.Wad1 Wd8 20.h3 Se7 21.Sf4 Wd3 22.Wd3 Kc8 23.Sh5 Gc6 24.Sc3 Gd7 25.g4 Wg8 26.Kh2 Ge8 27.f4 Sc6 28.Sd5 Ge7 29.Se7 Se7 30.f5 Sc6 31.Sf4 Sb4 32.Wd2 Gc6 33.e6 Ge8 34.e7 Sc6 35.f6 gf6 36.Gf6 Gd7 37.Kg3 We8 38.Se6 Ge6 39.Kf2 Gd5 40.Wd5 Se7 41.Ge7 We7 42.Wh5 Wd7 43.Ke2 We7 44.Kd2 Wd7 45.Kc2 We7 46.Wh6 We3 47.Wh7 Wg3 48.Wf7 Wh3 1/2-1/2

Gdański,J - Kuczyński,R [B23], Warszawa POL ch (1), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 g6 4.Sf3 Gg7 5.Gc4 Sc6 6.0-0 e6 7.d3 Sge7 8.He1 h6 9.Gd2 a6 10.a4 b6 11.Kh1 0-0 12.f5 gf5 13.Hh4 d5 14.ed5 Sd5 15.Gd5 ed5 16.Hg3 Kh7 17.Se2 Wg8 18.Hh3 Gf8 19.Hh5 Wa7 20.Sh4 Hf6 21.Sf5 Hg6 22.Sfg3 Gg4 23.Hd5 Wd7 24.He4 He4 25.Se4 Gg7 26.S2g3 Sd4 27.h3 f5 28.Sc5 bc5 29.hg4 Sc2 30.Wac1 Wd3 31.Wc2 Wg3 32.gf5 Gd4 33.Gc3 Gc3 34.bc3 W3g4 35.We2 Wh4 36.Kg1 Wa4 37.We7 Wg7 38.Wfe1 We7 39.We7 Kg8 40.Wa7 Wf4 41.Wa6 Kg7 42.Wa7 Kg8 43.Wa6 1/2-1/2

Gdański,J - Macieja,B [B14], Warszawa POL ch (3), 2001

1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Gb4 7.cd5 Sd5 8.Gd2 Sc6 9.Gd3 Ge7 10.0-0 0-0 11.a3 Gf6 12.He2 Sd4 13.Sd4 Gd4 14.Gh7 Kh7 15.Hd3 Kg8 16.Hd4 Sb6 17.Ge3 Hd4 18.Gd4 Sd5 19.Sd5 1/2-1/2

Gdański,J - Soęko,B [C18], Warszawa POL ch (5), 2001

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 Se7 5.a3 Gc3 6.bc3 c5 7.Hg4 Kf8 8.Gd2 Hc7 9.Gd3 b6 10.Sh3 Ga6 11.0-0 Gd3 12.cd3 Sbc6 13.dc5 bc5 14.Wfe1 Sg6 15.d4 c4 16.Sg5 Hd7 17.We3 Kg8 18.Wf3 Wf8 19.Wb1 Sce7 20.h4 h6 21.h5 hg5 22.Hg5 Hc7 23.Wh3 Wb8 24.Wb8 Hb8 25.hg6 Sg6 26.Wh8 Kh8 27.Gc1 Hb3 28.Hd2 Kg8 29.f3 Hb1 30.Kf2 Se7 31.g4 Sc6 32.Kg3 a6 33.Kf2 Sa5 34.Hg5 Hc2 35.Hd2 Hh7 36.Kg3 Hh1 37.Hg5 He1 38.Kg2 He2 39.Kg3 Sc6 40.Hd2 Hf1 41.Hb2 Hg1 42.Kh3 Hd1 43.Kg3 Hb3 44.Hd2 Kf8 45.Kg2 Sa5 46.Kg3 Hb1 47.Hg5 Sc6 48.Hd2 Ke8 49.Hg5 Hh7 50.a4 Hh1 51.Ga3 He1 52.Kg2 Hc3 53.Gc5 Hc2 54.Kg3 Hh7 55.Hc1 f5 56.ef6 gf6 57.Hf4 c3 58.Hf6 Sd8 59.Hf8 Kd7 60.Hd6 Ke8 61.Hf8 Kd7 62.Hd6 Ke8 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Cyborowski,£ [A40], Warszawa POL ch (9), 2001

1.d4 g6 2.c4 Gg7 3.g3 c6 4.Gg2 d5 5.cd5 cd5 6.Sc3 e6 7.f4 Sc6 8.Sf3 Sge7 9.Ge3 Sf5 10.Hd2 Hb6 11.Wd1 Se3 12.He3 0-0 13.Wd2 Gd7 14.0-0 Wac8 15.Wc1 Sa5 16.b3 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Gajewski,G [E15], Warszawa POL ch (1), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Ga6 5.b3 Gb4 6.Gd2 Ge7 7.Gg2 c6 8.Gc3 d5 9.Se5 Sfd7 10.Sd7 Sd7 11.Sd2 0-0 12.0-0 Sf6 13.Wc1 Wc8 14.Gb2 c5 15.dc5 bc5 16.e3 Ha5 17.Hc2 Wfd8 18.a3 Hb6 19.Wfe1 Gb7 20.cd5 ed5 21.e4 c4 22.Gf6 Hf6 23.ed5 Ga3 24.Wcd1 Gd5 25.Gd5 Wd5 26.Sc4 Wd1 27.Wd1 h5 28.h4 Gb4 29.He2 g6 30.Wd3 Kg7 31.Wf3 We8 32.We3 We3 33.He3 Gc3 34.Kg2 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Jaracz,P [D11], Warszawa POL ch (5), 2001

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 dc4 4.e3 b5 5.a4 e6 6.b3 Gb4 7.Gd2 Gd2 8.Sfd2 a5 9.bc4 b4 10.c5 Sf6 11.Sc4 0-0 12.Sbd2 Ga6 13.Sb6 Wa7 14.Ga6 Wa6 15.Sb3 Sbd7 16.Sc4 Hc7 17.0-0 Sd5 18.e4 Sc3 19.Hd3 Waa8 20.f4 f5 21.Sd6 fe4 22.Se4 Se4 23.He4 Wae8 24.Wae1 g6 25.g3 Wf5 26.Hd3 Ha7 27.g4 Wd5 28.Hc2 Sf6 29.h3 Hc7 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Kempiński,R [D72], Warszawa POL ch (10), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Gg7 4.Gg2 d5 5.cd5 Sd5 6.e4 Sb6 7.Se2 c5 8.d5 e6 9.0-0 0-0 10.Sbc3 ed5 11.Sd5 Sd5 12.ed5 Gf5 13.Sc3 Sa6 14.g4 Gd7 15.d6 Gc6 16.Gc6 bc6 17.Gf4 Wb8 18.He2 Wb4 19.Gg3 Sb8 20.Wfe1 Sd7 21.a3 Wd4 22.Wad1 f5 23.gf5 gf5 24.He7 He7 25.We7 Wd8 26.Wde1 Gf6 27.Se2 Wd2 28.We6 Gb2 29.Gh4 Sf8 30.We7 W8d6 31.Wa7 We6 32.Kf1 h6 33.Sf4 We1 34.Ke1 Wd4 35.Gg3 c4 36.Wa4 We4 37.Kd1 Ge5 38.Se2 Gg7 39.f3 We3 40.Wc4 Wa3 41.Wc6 Wf3 42.Sf4 Ge5 43.Wc4 Sd7 44.Ke2 Wa3 45.Sh5 Kf7 46.Wc6 Wa2 47.Kf1 Wa1 48.Kg2 Wa2 49.Kf1 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Krasenkow,M [D36], Warszawa POL ch (12), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.cd5 ed5 5.Sc3 c6 6.Hc2 g6 7.Gg5 Ge7 8.e3 Gf5 9.Gd3 Gd3 10.Hd3 Sbd7 11.0-0 0-0 12.Wab1 a5 13.Hc2 We8 14.Sd2 Sb6 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Markowski,T [E62], Warszawa POL ch (7), 2001

1.d4 d6 2.Sf3 g6 3.g3 Gg7 4.Gg2 Sf6 5.0-0 0-0 6.c4 Sc6 7.Sc3 Wb8 8.Hd3 Sd7 9.Ge3 a6 10.Hd2 e5 11.de5 Sde5 12.Se5 Se5 13.b3 Sg4 14.Ga7 Wa8 15.Gd4 Gh6 16.f4 1/2-1/2

Grabarczyk,M - Urban,K [A04], Warszawa POL ch (3), 2001

1.d4 g6 2.c4 Gg7 3.g3 c6 4.Gg2 d5 5.cd5 cd5 6.Sc3 e6 7.Sf3 Sc6 8.0-0 Sge7 9.b3 0-0 10.e3 Gd7 11.Gb2 Wc8 12.Hd2 Ha5 13.Wfc1 Wfd8 14.Gf1 Sf5 15.a3 Hc7 16.Sa4 Hb8 17.Sc5 Ge8 18.Wc2 Sd6 19.Wac1 b6 20.Sa6 Hb7 21.Hd1 Gf8 22.a4 Se4 23.Sd2 Sd2 24.Hd2 Gd6 25.Gb5 Se7 26.Gf1 1/2-1/2

Jaracz,P - Cyborowski,£ [C65], Warszawa POL ch (1), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 Sf6 4.d3 Gc5 5.0-0 Sd4 6.Sd4 Gd4 7.c3 Gb6 8.Gg5 h6 9.Gh4 c6 10.Ga4 d6 11.Sd2 g5 12.Gg3 Gg4 13.He1 h5 14.h3 h4 15.Gh2 Ge6 16.d4 g4 17.hg4 Sg4 18.d5 Gd7 19.dc6 bc6 20.He2 Sh2 21.Kh2 Hg5 22.Sc4 Ke7 23.Hd3 Wh6 24.Gd1 Wg8 25.Gf3 h3 26.g3 Gf2 27.g4 Gg4 28.Wf2 Gf3 29.Hf3 Hg2 0-1

Jaracz,P - Gajewski,G [B30], Warszawa POL ch (10), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e5 4.Gc4 Ge7 5.d3 Sf6 6.Sd2 d6 7.Sf1 Gg4 8.f3 Ge6 9.Se3 0-0 10.a3 Wb8 11.0-0 Sd7 12.g3 Sd4 13.Scd5 b5 14.Ga2 b4 15.ab4 Gh3 16.Wf2 cb4 17.Gc4 Wb7 18.Gd2 Gg5 19.Kh1 Sc5 20.f4 ef4 21.Sf4 Ge6 22.Sed5 Sc6 23.b3 Se5 24.Sb4 Sc4 25.bc4 Gf6 26.Wa3 Hb6 27.Wf1 Ge5 28.Sbd5 Hb2 29.Gc1 Hb1 30.Ge3 Hb2 31.Wa5 g5 32.Sh5 f5 33.Gg5 fe4 34.Se7 We7 35.Ge7 Wf7 36.Wb5 We7 37.Wb2 Gb2 38.d4 e3 39.Hf3 Gf7 40.Ha8 We8 1-0

Jaracz,P - Gdański,J [C07], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.ed5 Hd5 5.Sgf3 cd4 6.Gc4 Hd6 7.0-0 Sf6 8.Sb3 Sc6 9.Sbd4 Sd4 10.Sd4 a6 11.We1 Hc7 12.Gb3 Gd6 13.h3 0-0 14.Gg5 b5 15.c3 Gb7 16.Gc2 Sd5 17.Ge4 Wfe8 18.Hd3 g6 19.Wad1 Wac8 20.a3 Gh2 21.Kh1 Gf4 22.Gh4 Ge5 23.Gg5 Gg7 24.h4 h6 25.Gc1 Wcd8 26.Hh3 e5 27.Sf3 f5 28.Gb1 e4 29.Sd4 h5 30.Ga2 Kh8 31.Gg5 Wd7 32.Gd5 Gd5 33.He3 Kh7 34.Se2 Gb3 35.Wd7 Hd7 36.Sf4 Wc8 37.Sh3 Hc7 38.We2 Hc6 39.Wd2 Gf8 40.Gf4 Gc5 41.Hg3 Ge7 42.Ge3 Gf7 43.Hf4 Kg8 44.He5 Kh7 45.Hf4 1/2-1/2

Jaracz,P - Kempiński,R [B23], Warszawa POL ch (6), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 a6 4.g3 Sf6 5.Gg2 Sc6 6.d3 e6 7.Sf3 Hc7 8.0-0 Ge7 9.h3 b5 10.g4 Gb7 11.g5 Sd7 12.Ge3 1/2-1/2

Jaracz,P - Krasenkow,M [C54], Warszawa POL ch (8), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.c3 Sf6 5.d3 d6 6.Gb3 a6 7.h3 Ga7 8.Sbd2 0-0 9.Sf1 d5 10.He2 d4 11.Sg3 Hd6 12.0-0 Gd7 13.Sh4 Se7 14.Kh2 dc3 15.bc3 Gb5 16.Gc2 Wfd8 17.Wd1 Hc5 18.a4 Hc3 19.Wa3 Hc5 20.ab5 ab5 21.Wb3 Sc6 22.Sf3 b4 23.Ge3 Hf8 24.Wb2 Sd4 25.Sd4 Gd4 26.Gd4 Wd4 27.Sf5 Wd7 28.Gb3 c5 29.Gc4 Wa5 30.Wa2 b6 31.He3 g6 32.Sh6 Kg7 33.Wda1 Wda7 34.Hg5 Hd8 35.Wa5 ba5 36.Sf7 Wf7 37.Gf7 Kf7 38.He5 Hb6 39.d4 c4 40.Wa5 b3 41.Wb5 He6 42.Hc7 Kf8 43.e5 Se8 44.Hc5 Kg8 45.Wb4 1-0

Jaracz,P - Soęko,B [C05], Warszawa POL ch (2), 2001

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.Gd3 c5 6.c3 b6 7.Sh3 Ga6 8.Ga6 Sa6 9.0-0 Sc7 10.Hh5 g6 11.Hg4 Ge7 12.Sf3 h6 13.b3 Wc8 14.Sf4 h5 15.Hg3 g5 16.Se2 g4 1/2-1/2

Jaracz,P - Urban,K [B22], Warszawa POL ch (12), 2001

1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sf3 d6 4.c3 Sf6 5.Gd3 0-0 6.0-0 c5 7.h3 a6 8.He2 Hc7 9.a4 e5 10.de5 de5 11.Sbd2 b6 12.Sc4 Sbd7 13.Gg5 Gb7 14.b3 h6 15.Gf6 Sf6 16.Wfd1 Wfe8 17.Sfd2 Gf8 18.Se3 Wed8 19.Sg4 Se8 20.Se3 Gg7 21.Gc4 Sf6 22.Sg4 Se8 23.Se3 Sf6 24.Sg4 Se8 25.Se3 1/2-1/2

Kempiński,R - Bartel,Mat [E11], Warszawa POL ch (1), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Gb4 4.Sbd2 c5 5.dc5 0-0 6.e3 Sc6 7.a3 Gc5 8.b4 Ge7 9.Ge2 b6 10.0-0 Gb7 11.Gb2 d6 12.Hb3 Hc7 13.Wac1 Wfd8 14.Gc3 Wac8 15.Hb2 Hb8 16.Wfd1 Ha8 17.Gf1 Se8 18.a4 Gf6 19.a5 ba5 20.b5 Gc3 21.Hc3 Se7 22.Wa1 Wc7 23.Wa5 Hb8 24.Wda1 Sc8 25.Sd4 Sf6 26.Ge2 Sd7 27.S2b3 Sc5 28.W5a2 e5 29.Sf3 f6 30.Sfd2 Ga8 31.Hc2 g6 32.Sc5 Wc5 33.Se4 Ge4 34.He4 Wd7 35.h4 f5 36.Hf3 Hb7 37.Hg3 Wg7 38.Wd1 Hc7 39.e4 f4 40.Hh3 h5 41.Wad2 Hd7 42.Ha3 Hc7 43.Wd5 Kh7 44.Wc5 dc5 45.Hd3 Sb6 46.Hd6 Sa4 47.Hc7 Wc7 48.Wd6 We7 49.Wc6 Kg7 50.Kf1 Kf7 51.Gd1 Sb2 52.Gc2 Wd7 53.Ke2 Kg7 54.Wc5 Wd4 55.Wc7 Kf8 56.c5 Sc4 57.Gd3 Sb2 58.Gc2 Sc4 59.Gb3 Sd2 60.Gf7 Sb1 61.g3 Sc3 62.Kf3 Wd3 63.Kg2 f3 64.Kh2 Sb5 65.Wb7 Sd4 66.Gg6 Wd2 67.Gh5 Wf2 68.Kh3 Se2 69.Kg4 Sd4 70.Kg5 Wa2 71.Wf7 Kg8 72.Wf6 Wa3 73.Kh6 Wc3 74.Gg6 1-0

Kempiński,R - Blehm,P [E61], Warszawa POL ch (12), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.Sf3 d6 5.Gg5 h6 6.Gh4 g5 7.Gg3 Sh5 8.e3 e6 9.Gd3 He7 10.Wb1 Sd7 11.b4 0-0 12.Gc2 1/2-1/2

Kempiński,R - Cyborowski,£ [D94], Warszawa POL ch (11), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Gg7 5.e3 0-0 6.cd5 Sd5 7.Gc4 Sb6 8.Gb3 Sc6 9.0-0 e5 10.d5 Sa5 11.Gc2 c6 12.e4 cd5 13.ed5 Gg4 14.h3 Gf3 15.Hf3 Wc8 16.Wd1 Sac4 17.a4 Sd6 18.Gb3 Sd7 19.Ge3 Sc5 20.Gc2 a6 21.Wac1 f5 22.He2 e4 23.Gb1 Sb3 24.Wc2 Sa1 25.Wcc1 Sb3 26.Wc2 f4 27.Ga7 Sa1 28.Wcc1 Sb3 29.Wc2 Wa8 30.Ga2 Wa7 31.Gb3 Hb6 32.Ga2 e3 33.Hg4 Kh8 34.Hf3 Waa8 35.Se4 Sf5 36.Sc5 Wac8 37.b4 Hb4 38.Wb1 Hd4 39.Wc4 Hd2 40.Gb3 Sd4 0-1

Kempiński,R - Gdański,J [D27], Warszawa POL ch (9), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 dc4 5.e3 a6 6.a4 c5 7.Gc4 Sc6 8.0-0 Ge7 9.dc5 Hc7 10.Gd2 Gc5 11.Hb1 b6 12.Se4 Ge7 13.Gc3 Gb7 14.Ge2 Sd5 15.Gg7 Wg8 16.Gc3 f5 17.Sg3 h5 18.Sd4 Sc3 19.Gh5 Kd7 20.bc3 Sd4 21.Wd1 Gd6 22.Wd4 Ke7 23.Hb3 Wg5 24.Wad1 Gc5 25.W4d2 Wh8 26.Ge2 Wg7 27.c4 a5 28.Hb2 Wgh7 29.Sh5 e5 30.Wd7 Hd7 31.Wd7 Kd7 32.Sf6 Ke6 33.Sh7 Wh7 34.Gf3 e4 35.Ge2 Gc6 36.Ha1 Gd6 37.h3 Ge5 38.Ha2 Wd7 39.g4 f4 40.ef4 Gf4 41.c5 Gd5 42.Gc4 bc5 43.Gd5 Wd5 44.Hc4 e3 45.Kg2 Gg5 46.fe3 Kd6 47.Kf3 We5 48.e4 We6 1-0

Kempiński,R - Kuczyński,R [D45], Warszawa POL ch (3), 2001

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 e6 5.e3 Sbd7 6.Hc2 b6 7.Gd3 Gb7 8.0-0 Ge7 9.a3 0-0 10.b4 dc4 11.Gc4 c5 12.dc5 bc5 13.b5 Hc7 14.Gb2 Gf3 15.gf3 He5 16.Se4 Hh5 17.Kg2 Se4 18.He4 Gf6 19.Gf6 Sf6 20.Hf4 Sd5 21.Hg3 Sb6 22.Ge2 c4 23.a4 Wfc8 24.Wfc1 c3 25.a5 Sd5 26.e4 Sb4 27.b6 ab6 28.ab6 Wa1 29.Wa1 e5 30.b7 Wf8 31.Gb5 Hh6 32.He5 Hg6 33.Kh1 Hb6 34.Wa8 1-0

Kempiński,R - Macieja,B [E14], Warszawa POL ch (5), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Gb4 4.Sbd2 b6 5.e3 Gb7 6.Ge2 0-0 7.0-0 c5 8.a3 Gd2 9.Hd2 cd4 10.Hd4 Sc6 11.Hd3 d5 12.cd5 Sd5 13.b4 1/2-1/2

Kempiński,R - Soęko,B [D46], Warszawa POL ch (7), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Sf3 c6 5.e3 Ge7 6.Gd3 Sbd7 7.0-0 0-0 8.b3 b6 9.Gb2 Gb7 10.Wc1 Hc7 11.He2 Wad8 12.Wfd1 Hb8 13.e4 1/2-1/2

Krasenkow,M - Bartel,Mat [B40], Warszawa POL ch (3), 2001

1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 Sc6 4.e4 e6 5.g3 d5 6.e5 Se4 7.Gg2 f5 8.cd5 ed5 9.d3 Sc3 10.bc3 Ge7 11.h4 Ge6 12.Sg5 Hd7 13.Gf4 0-0-0 14.Wb1 Gg5 15.hg5 c4 16.dc4 dc4 17.Hd6 He8 18.Hc5 Wd3 19.0-0 Hd7 20.Gc6 Hc6 21.Ha7 Kc7 22.Ge3 Ha6 23.Hc5 Hc6 24.Ha5 Kb8 25.Ha7 Kc7 26.Wb6 1-0

Krasenkow,M - Gdański,J [A70], Warszawa POL ch (11), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Gg7 6.h3 0-0 7.Sf3 e6 8.Gd3 ed5 9.cd5 b5 10.Gb5 Se4 11.Se4 Ha5 12.Sfd2 Hb5 13.Sd6 Ha6 14.S2c4 Sd7 15.0-0 Sb6 16.Sb6 Hb6 17.Sc8 Wac8 18.We1 c4 19.We2 Wfd8 20.Gg5 Wd7 21.Ha4 Hb7 22.Wc1 h6 23.Ge3 Wd5 24.Wc4 Wc4 25.Hc4 Gb2 26.Gh6 Gf6 27.Wd2 Wd2 28.Gd2 a6 29.a4 Ge5 30.f4 Hb6 31.Kh2 Gf6 32.He4 Kg7 33.Ge3 Hd6 34.Hc4 Ga1 35.Gc5 Hf6 36.He4 Hc3 37.Gd6 Hb3 38.Ge5 Ge5 39.He5 Kg8 40.a5 Hc4 41.f5 gf5 42.Hf5 Hc7 43.g3 Hd6 44.h4 Kg7 45.Kh3 Hc6 46.Kg4 Hd6 47.Kh3 Hc6 48.Hg5 Kh7 49.He5 Hf3 50.Hf4 Hf4 51.gf4 Kg6 1/2-1/2

Krasenkow,M - Kempiński,R [E70], Warszawa POL ch (13), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 0-0 5.Sf3 c6 6.e5 Se8 7.Gf4 d6 8.h3 Sd7 9.Hd2 1/2-1/2

Krasenkow,M - Kuczyński,R [D48], Warszawa POL ch (5), 2001

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 Sbd7 6.Gd3 dc4 7.Gc4 b5 8.Gd3 a6 9.e4 c5 10.d5 c4 11.de6 fe6 12.Gc2 Hc7 13.Sd4 Sb6 14.f4 e5 15.fe5 Gg4 16.Sf3 Sfd7 17.h3 Gf3 18.Hf3 Se5 19.Hf5 Sd3 20.Ke2 Sc1 21.Wac1 Hd7 22.Hf2 He6 23.Wcd1 Ge7 24.Whf1 Wf8 25.Hg3 Wf1 26.Kf1 g6 27.Sd5 Sd5 28.ed5 Hf6 29.Kg1 Gc5 30.Kh1 0-0-0 31.b3 1/2-1/2

Krasenkow,M - Macieja,B [A47], Warszawa POL ch (7), 2001

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 b6 4.Gd3 Gb7 5.Sbd2 c5 6.0-0 cd4 7.ed4 Ge7 8.c3 0-0 9.He2 d6 10.Sc4 Sbd7 11.Gf4 Hc7 12.h3 Wfe8 13.Gh2 Sf8 14.Sfd2 Sg6 15.f4 Gf8 16.Hf2 Se7 17.Wae1 Wad8 18.g4 Hc6 19.Sf3 g6 20.Gg3 h5 21.Se3 hg4 22.hg4 Sed5 23.Sd5 Hd5 24.Gh4 Hf3 25.Hf3 Gf3 26.Gf6 Gg4 27.Gd8 Wd8 28.Kf2 d5 29.Wg1 Gh5 30.f5 ef5 31.Gf5 Gd6 32.Gc2 Kf8 33.Gd1 Gd1 34.Wd1 Kg7 35.Wh1 b5 36.Wd3 Ge7 37.We3 Gg5 38.We2 Gf6 39.Ke3 Wb8 40.Kd3 a5 41.a4 b4 42.c4 dc4 43.Kc4 Wc8 44.Kb5 Gd4 45.Ka5 Wb8 46.Wd1 Gf6 47.Ka6 b3 48.a5 g5 49.Wd5 g4 50.Wb5 Wd8 51.Wg2 Wd4 52.Kb7 We4 53.a6 We7 54.Ka8 We4 55.Wb3 Gd4 56.Wb7 Kg6 57.b4 f5 58.b5 Kh5 59.Wd7 f4 60.Wh2 Kg5 61.Wd5 Kf6 62.Wh6 Kg7 63.Wc6 We8 64.Kb7 Gf6 65.a7 g3 66.Wc8 We7 67.Wc7 Wc7 68.Kc7 g2 69.Wd1 1-0

Krasenkow,M - Soęko,B [E63], Warszawa POL ch (9), 2001

1.Sf3 Sf6 2.d4 g6 3.c4 Gg7 4.g3 d6 5.Gg2 0-0 6.Sc3 Sc6 7.0-0 a6 8.e4 Gg4 9.Ge3 Sd7 10.Se2 e5 11.d5 Se7 12.Se1 Ge2 13.He2 f5 14.f3 Kh8 15.Sd3 Sg8 16.c5 fe4 17.fe4 Gh6 18.Gh3 He7 19.Wf8 Wf8 20.b4 Ge3 21.He3 Sgf6 22.cd6 cd6 23.Wc1 Hd8 24.Sf2 a5 25.a3 ab4 26.ab4 Hb8 27.Ge6 Wc8 28.Wf1 Wf8 29.Sh3 Kg7 30.Sg5 h6 31.Gd7 hg5 32.Ge6 Kh6 33.b5 Hd8 34.Kg2 Sd7 35.Wc1 Sc5 36.h4 Kg7 37.hg5 Ha5 38.He2 Se4 39.b6 Hb6 40.He4 Hf2 41.Kh3 Wh8 42.Kg4 Wh2 43.Wc7 Kh8 44.Wc8 Kh7 1-0

Kuczyński,R - Bartel,Mat [B19], Warszawa POL ch (6), 2001

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 de4 4.Se4 Gf5 5.Sg3 Gg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sf6 8.Se5 Gh7 9.Gd3 Gd3 10.Hd3 e6 11.Gd2 Sbd7 12.f4 Ge7 13.0-0-0 0-0 14.Hf3 Hc7 15.Whe1 c5 16.Sd7 Hd7 17.dc5 Hd5 18.Hd5 Sd5 19.Se4 Gh4 20.Wh1 Ge7 21.c4 Sf6 22.Sf6 Gf6 23.Ge3 Wfc8 24.b3 1/2-1/2

Kuczyński,R - Blehm,P [B51], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 d6 4.0-0 Gd7 5.We1 Sf6 6.c3 a6 7.Gf1 Gg4 8.d3 g6 9.Sbd2 Gh6 10.h3 Gf3 11.Sf3 Gc1 12.Hc1 0-0 13.d4 e5 14.dc5 dc5 15.Hh6 He7 16.Sg5 Sd8 17.Gc4 We8 18.a4 Hf8 19.Hf8 Kf8 20.a5 h6 21.Sf3 Sc6 22.Sd2 Wac8 23.Gb3 Wed8 24.Sc4 Se8 25.Ga4 f6 26.Sb6 Wc7 27.Sd5 Wcd7 28.Sb6 Wc7 29.Wed1 Wd1 30.Gd1 Se7 31.Sc4 Sc8 32.Gc2 1/2-1/2

Kuczyński,R - Grabarczyk,M [C90], Warszawa POL ch (2), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 d6 8.c3 0-0 9.d3 Sa5 10.Gc2 c5 11.Sbd2 We8 12.Sf1 h6 13.h3 Gf8 14.d4 Sc6 15.Sg3 Gd7 16.d5 Se7 17.a4 1/2-1/2

Kuczyński,R - Jaracz,P [B49], Warszawa POL ch (11), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sc6 5.Sc3 Hc7 6.Ge2 a6 7.0-0 Sf6 8.Ge3 Gb4 9.Sa4 Ge7 10.Sc6 bc6 11.Sb6 Wb8 12.Sc8 Hc8 13.Gd4 c5 14.Ge5 Wb6 15.b3 Se4 16.Gg7 1/2-1/2

Kuczyński,R - Markowski,T [B08], Warszawa POL ch (13), 2001

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Sf3 Gg7 5.h3 0-0 6.Ge3 c6 7.a4 Hc7 8.Gd3 Sbd7 9.a5 Wb8 10.0-0 b5 11.ab6 ab6 12.Hd2 b5 13.b4 e5 14.de5 de5 15.Gh6 We8 16.Gg7 Kg7 17.Wfb1 Sb6 18.Sd1 Ge6 19.Hc3 Gc4 20.Sb2 c5 21.bc5 Hc5 22.Gc4 Hf2 23.Kf2 Se4 24.Kf1 Sc3 25.Gb5 Sb5 26.Sd3 Sc4 27.Sde5 Se3 28.Kf2 Sc2 29.Wa6 Scd4 30.Sd4 Sd4 31.Wb8 Wb8 32.Wa7 Wb2 33.Kf1 Kf6 34.Sf7 Sf5 35.g4 Se3 36.Kg1 Wg2 37.Kh1 Wd2 38.Kg1 Sc2 39.h4 Sd4 40.Sg5 Ke5 41.Wf7 h6 42.Sf3 Sf3 43.Wf3 Wd4 44.Kg2 Wg4 45.Kh3 h5 46.Wa3 Wd4 47.Wa5 Wd5 48.Wa6 Kf5 1/2-1/2

Kuczyński,R - Urban,K [A43], Warszawa POL ch (9), 2001

1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sf3 d6 4.Sc3 Sf6 5.Ge2 0-0 6.0-0 c5 7.d5 e6 8.h3 e5 9.Sd2 Sbd7 10.a4 Se8 11.a5 f5 12.ef5 gf5 13.Sc4 f4 14.Gg4 Sdf6 15.Gc8 Wc8 16.Sd2 Kh8 17.Sde4 Wg8 18.Wa3 Gf8 19.Kh2 Wc7 20.Wg1 Sg4 21.Kh1 Hh4 22.Hf1 Wcg7 23.g3 Hh5 24.f3 Sh6 25.g4 Hh4 26.Gd2 Sf5 27.Ge1 Hh6 28.Gf2 Sh4 29.Se2 Ge7 30.Kh2 Hg6 31.Ge1 Hf7 32.c4 Sg6 33.Gf2 h5 34.g5 h4 35.Wg4 Wh7 36.Wb3 Gd8 37.He1 Wh5 38.Sc1 Wg7 39.Sd3 Hf5 40.Wa3 Gg5 41.b4 cb4 42.Hb4 a6 43.Ge1 Gd8 44.Wa2 Whh7 45.Wag2 Wg8 46.Sf4 Whg7 47.Se6 Hf3 48.Sd8 Sf4 49.Sf7 1-0

Macieja,B - Bartel,Mat [A80], Warszawa POL ch (8), 2001

1.d4 f5 2.Sc3 d5 3.f3 Sf6 4.Gg5 h6 5.Gf6 ef6 6.Sh3 Ge6 7.Hd3 Sc6 8.Sf4 Hd7 9.He3 Kf7 10.0-0-0 We8 11.Hd3 Gb4 12.a3 Gc3 13.Hc3 Hd6 14.g3 g5 15.Sg2 f4 16.gf4 Gh3 17.e4 Gg2 18.e5 Hd7 19.Gg2 gf4 20.Whe1 Whg8 21.e6 We6 22.Gh3 Sd8 23.Hd3 Hd6 24.Ge6 Se6 25.Wg1 1-0

Macieja,B - Blehm,P [B57], Warszawa POL ch (6), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 d6 4.d4 cd4 5.Sd4 Sf6 6.Gc4 Hb6 7.Sdb5 a6 8.Ge3 Ha5 9.Sd4 Se5 10.Sb3 Hc7 11.Ge2 e6 12.f4 Sc4 13.Gc4 Hc4 14.Hf3 e5 15.f5 b5 16.0-0-0 Gd7 17.Kb1 Wc8 18.Wc1 h6 19.Sd2 Hc7 20.Sd5 Hb7 21.Whd1 Gc6 22.Sb3 Gd5 23.ed5 Hc7 24.c4 bc4 25.Sd2 Hb7 26.Sc4 Ge7 27.Hg3 Kf8 28.Sa5 Wc1 29.Gc1 Hd7 30.Hf3 Kg8 31.g4 Kh7 32.Sc6 Wc8 33.Se7 He7 34.g5 Hc7 35.Hg2 Sd5 36.gh6 g6 37.fg6 fg6 38.a3 Sf4 39.Gf4 ef4 40.He4 Hf7 41.Wf1 Wf8 42.Hd4 Hf5 43.Ka1 He5 44.Hd3 Kh6 45.h4 Wf5 46.Hd1 d5 47.Wf3 Hf6 48.Hf1 d4 49.Hf2 We5 50.Hd2 We3 51.Wf1 f3 52.Ka2 Kg7 53.h5 We2 54.Hc1 d3 55.hg6 Wc2 56.Hb1 f2 57.Ka1 He5 0-1

Macieja,B - Grabarczyk,M [C45], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 ed4 4.Sd4 Gc5 5.Sc6 Hf6 6.Hd2 dc6 7.Sc3 Se7 8.Sa4 Gd6 9.f4 0-0 10.Hf2 He6 11.Gd3 f5 12.e5 Sd5 13.0-0 Ge7 14.Sc5 Hf7 15.a3 Gc5 16.Hc5 Ge6 17.Wd1 Wfd8 18.Ge2 He8 19.c4 b6 20.Hf2 Se7 21.Ge3 a5 22.Wd8 Wd8 23.b4 Wa8 24.b5 c5 25.Wd1 Wd8 26.Wd8 Hd8 27.Hf3 c6 28.bc6 Hc7 29.Gf2 Hc6 30.Hc6 Sc6 31.Kf1 Kf8 32.Ke1 Kf7 33.Kd2 Ke8 34.Kc3 Kd7 35.Gf3 g6 36.h3 h5 37.Gd1 Kc7 38.Ga4 Gd7 39.Gc2 Ge6 40.Gd3 Kd7 41.Ge2 Sb8 42.Kd3 Sc6 43.Gd1 Kc7 44.Ge1 Kd7 45.Gc3 Kc7 46.Ge2 Kd7 47.Ke3 Ke7 48.Gd3 Kf7 49.Ge2 1/2-1/2

Macieja,B - Jaracz,P [B23], Warszawa POL ch (13), 2001

1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 a6 4.Sf3 e6 5.d3 Sc6 6.g4 b5 7.Gg2 Gb7 8.He2 Hc7 9.Ge3 Sf6 10.g5 Sd7 11.0-0 g6 12.a3 Gg7 13.Hf2 Se7 14.Wae1 h6 15.h4 h5 16.Se2 d5 17.Sg3 Gb2 18.f5 d4 19.Gd2 e5 20.Gh3 Sc6 21.Gc1 Gc1 22.Wc1 0-0-0 23.c3 Kb8 24.Se2 Hd6 25.cd4 cd4 26.Hg3 Whe8 27.Se1 1/2-1/2

Macieja,B - Kuczyński,R [B04], Warszawa POL ch (10), 2001

1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 de5 5.Se5 c6 6.Gd3 Sd7 7.Sd7 Gd7 8.0-0 g6 9.We1 Gg7 10.c3 0-0 11.Gg5 We8 12.Sd2 Hc8 13.Se4 Gf5 14.Hf3 Hc7 15.Gc4 Ge4 16.We4 e6 17.a4 a6 18.a5 c5 19.Gd5 ed5 20.We8 We8 21.Hd5 cd4 22.cd4 Gd4 23.g3 Gb2 24.Wd1 Hc6 25.Hc6 bc6 26.Ge3 Gc3 27.Wd7 Ga5 28.Wa7 Wc8 29.Wa6 Gc3 30.Kf1 c5 31.Ke2 c4 32.Kd1 h5 33.Kc2 Gg7 34.Wa4 Gf6 35.h4 Ge5 36.Wb4 Ga1 37.Wb7 Gh8 38.Wd7 c3 39.Wc7 We8 40.Wc4 Wa8 41.Kd3 Wd8 42.Ke4 Gg7 43.Gb6 Wd7 44.Ga5 Wd2 45.Gc3 Gc3 46.Wc3 Wf2 47.Ke3 Wf1 48.Wa3 Kg7 49.Wa6 Wf5 50.Wb6 Kh6 51.Wa6 f6 52.Wb6 g5 53.hg5 Kg5 54.Wb4 Kg6 55.Wa4 1/2-1/2

Macieja,B - Markowski,T [B07], Warszawa POL ch (2), 2001

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Gg5 Gg7 5.f4 0-0 6.Hd2 c5 7.dc5 dc5 8.0-0-0 Hd2 9.Wd2 Sc6 10.Gc4 Sh5 11.Sd5 Ge6 12.Se2 Sf6 13.Sec3 Kh8 14.Whd1 Sd4 1/2-1/2

Markowski,T - Cyborowski,£ [A36], Warszawa POL ch (5), 2001

1.g3 g6 2.Gg2 Gg7 3.c4 c5 4.Sc3 Sc6 5.b3 Sf6 6.Gb2 0-0 7.d3 e6 8.Gc6 bc6 9.f4 e5 10.fe5 Sg4 11.Sf3 Se5 12.Se5 Ge5 13.Hd2 d5 14.Sa4 Gb2 15.Hb2 Gg4 16.0-0 dc4 17.Wf4 f5 18.Wc4 He7 19.Hd2 He2 20.He2 Ge2 21.Sc5 Wfd8 22.Wc3 Gf3 23.Kf2 Gd5 24.We1 We8 25.We8 We8 26.Sa6 Kf7 27.Sb4 We6 28.Wc5 Gh1 29.Wc1 Gd5 30.Wc5 Gh1 31.Wa5 We7 32.Wc5 We6 1/2-1/2

Markowski,T - Gajewski,G [A20], Warszawa POL ch (12), 2001

1.g3 e5 2.c4 Sf6 3.Gg2 c6 4.d4 Gb4 5.Gd2 Gd2 6.Hd2 d6 7.Sc3 He7 8.e3 0-0 9.Sge2 e4 10.d5 c5 11.h3 h5 12.0-0-0 a6 13.Hc2 We8 14.g4 hg4 15.Sg3 gh3 16.Gh3 Gh3 17.Wh3 g6 18.Wdh1 Sbd7 19.f4 Kg7 20.Hg2 Kf8 21.Sf5 Hd8 22.Sd6 We7 23.Wh8 Sg8 24.Hh3 1-0

Markowski,T - Gdański,J [D26], Warszawa POL ch (6), 2001

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 dc4 4.e3 a6 5.Gc4 e6 6.0-0 c5 7.Gb3 Sc6 8.Sc3 cd4 9.ed4 Ge7 10.We1 0-0 11.Gf4 Sa5 12.d5 Sb3 13.Hb3 ed5 14.Wad1 Ge6 15.Hb7 Gc5 16.Ge5 He7 17.He7 Ge7 18.Sd4 Wac8 19.Gg3 Gb4 20.Se6 fe6 21.We6 Gc3 22.bc3 Se4 23.f3 Sc3 24.Wd2 Wf6 25.We1 h6 26.Gf2 Wf7 27.h3 Wc4 28.Kh2 Wd7 29.Wc1 Kf7 30.Wcc2 Ke6 31.Wd3 1/2-1/2

Markowski,T - Jaracz,P [E05], Warszawa POL ch (3), 2001

1.g3 d5 2.Sf3 Sf6 3.Gg2 e6 4.0-0 Ge7 5.c4 0-0 6.d4 dc4 7.Se5 Sc6 8.Sc6 bc6 9.e3 Sd5 10.Ha4 Sb6 11.Hc2 Wb8 12.Wd1 a5 13.Sd2 Ga6 14.b3 cb3 15.Sb3 Gb5 16.a4 Ga4 17.Wa4 Sa4 18.Sa5 Sb6 19.Sc6 Hd7 20.Sb8 Wb8 21.Gd2 Gd6 22.Wb1 h5 23.h4 He7 24.Hc6 Hd8 25.Ga5 g6 26.Gf3 Sd7 27.Gc3 Sb6 28.Kg2 Gf8 29.Ge1 Sd7 30.Wc1 Gd6 31.Ga5 Sb6 32.e4 e5 33.de5 Ge5 34.Wd1 He7 35.Ge2 Gg7 36.Wc1 Sa8 37.Gc4 Kh7 38.Gd2 Gh6 39.Gh6 Kh6 40.Ge2 Wd8 41.Wc5 Hd6 42.Hb5 Kg7 43.e5 He7 44.Hc6 Wd2 45.Gf3 Wa2 46.Gd5 Wa1 47.Gb3 Wa3 48.Wc3 He5 49.Wf3 Wb3 50.Wb3 Sb6 51.Wd3 Kf8 52.Kh2 Kg7 53.We3 Hf6 54.Hc2 Sd5 55.Wb3 c6 56.Kg2 He6 57.Wa3 Kh7 58.Wa4 Hd6 59.Wc4 Se7 60.Kh2 Kg8 61.Hb2 Sd5 62.Wa4 Sf6 63.Wa8 Kh7 64.Hb3 Hd7 65.Kg2 Kg7 66.Wa5 Sd5 67.Hb2 f6 68.Hd4 He6 69.Wa7 Se7 70.Kh2 Kf7 71.Hc5 He2 72.Wb7 He6 73.Wb2 He4 74.Ha5 He5 75.Ha2 Hd5 76.Ha6 Hd7 77.We2 Hd1 78.Hc4 1-0

Markowski,T - Kempiński,R [E04], Warszawa POL ch (8), 2001

1.g3 Sf6 2.Gg2 d5 3.Sf3 c5 4.0-0 Sc6 5.d4 e6 6.c4 dc4 7.dc5 Ha5 8.Sa3 Hc5 9.Ha4 Ge7 10.Hc4 0-0 11.Hc5 Gc5 12.Sc4 Wd8 13.Gg5 h6 14.Gf6 gf6 15.Sfd2 Ge7 16.Wfd1 Gd7 17.Se4 Wab8 18.Scd6 b6 19.Wac1 f5 20.Sc3 a6 21.Wd2 Se5 22.Wcd1 Gc6 23.Gc6 Sc6 24.Kg2 Kf8 25.h3 Wd7 26.a4 Wbd8 27.Sc4 Wd2 28.Wd2 Wb8 29.Wd7 b5 30.ab5 ab5 31.Sd2 Se5 32.Wc7 Gd6 33.Wa7 b4 34.Sa4 Wc8 35.f4 Sc4 36.Sb3 Ge7 37.Wb7 Se3 38.Kf3 Sd5 39.Wb5 Wc4 40.Sac5 Kg7 41.Sd3 h5 42.h4 Gd6 43.Wb7 Sf6 44.Wb6 Se4 45.Sa5 Wc2 46.Wc6 b3 47.Wa6 Sd2 48.Kf2 Gc7 49.Sc6 Gd8 50.Sd4 Wc4 51.Sb5 Wc2 52.Sa3 Wc8 53.Ke3 Se4 54.Kf3 Gf6 55.Kg2 Kh6 56.Wb6 Wg8 57.Wb3 Wg3 58.Kh2 We3 59.Sc1 Wb3 60.Sb3 Gh4 61.Kg2 Gg3 62.e3 h4 63.Sc4 Kh5 64.Sd4 f6 65.Sf3 Kg4 66.Sh2 Gh2 67.Kh2 h3 68.b4 Sc3 69.Sd6 Sd5 70.b5 Se3 71.b6 Kh4 72.b7 Sg4 73.Kh1 Kg3 74.b8H Sf2 75.Kg1 h2 76.Kf1 h1H 77.Ke2 Hd1 0-1

Markowski,T - Krasenkow,M [A07], Warszawa POL ch (10), 2001

1.g3 d5 2.Sf3 g6 3.c4 c6 4.Ha4 d4 5.Gg2 Gg7 6.0-0 e5 7.d3 Se7 8.b4 Sd7 9.Sbd2 0-0 10.Gb2 a5 11.a3 b6 12.Hc2 Wb8 13.e3 de3 14.fe3 Sf5 15.Wfe1 h5 16.Se4 Hc7 17.d4 ed4 18.ed4 Sf6 19.Sf2 Gb7 20.Gh3 c5 21.d5 Sd4 22.Sd4 cd4 23.Gd4 Sd5 24.Gg7 Kg7 25.Se4 Se7 26.Hb2 Kh6 27.Hd2 Kg7 28.Hd4 f6 29.Hd6 Hd6 30.Sd6 Sg8 31.ba5 ba5 32.c5 Gc6 33.Wab1 Wb1 34.Wb1 f5 35.Wb6 Se7 36.Gg2 Gg2 37.Kg2 Sd5 38.Wb7 Kf6 39.c6 Ke6 40.Sc4 Wc8 41.Sa5 Wa8 42.Wb5 Sc7 43.Wc5 Kd6 44.Sb7 Ke6 45.Wc3 Kd5 46.Sd8 Kd4 47.Wc1 Wa3 48.Sf7 Kd5 49.Wd1 Kc6 50.Se5 Kc5 51.Wc1 Kd5 52.Sg6 Se6 1/2-1/2

Markowski,T - Urban,K [B06], Warszawa POL ch (1), 2001

1.Sf3 g6 2.e4 Gg7 3.d4 d6 4.Gd3 c5 5.dc5 dc5 6.0-0 Sc6 7.h3 Sf6 8.He2 0-0 9.e5 Sd5 10.c3 Hc7 11.We1 Wd8 12.Gc2 a6 13.a4 Sa5 14.Sa3 Gd7 15.Gg5 Ge6 16.Wad1 h6 17.Gc1 Sb6 18.He4 Wd1 19.Wd1 Sbc4 20.Sc4 Sc4 21.We1 Wd8 22.Hh4 Se5 23.Se5 Ge5 24.Gh6 Gf6 25.Gg5 Gg5 26.Hg5 Wd5 27.He3 Kg7 28.Ge4 Wd8 29.f4 Wd6 30.Hf2 Gd5 31.Gc2 e6 32.He3 Wd8 33.g3 b6 34.Wd1 1/2-1/2

Soęko,B - Bartel,Mat [C19], Warszawa POL ch (10), 2001

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 c5 5.a3 Gc3 6.bc3 Se7 7.Sf3 Sbc6 8.Wb1 Ha5 9.Hd2 c4 10.h4 b6 11.h5 Gd7 12.h6 gh6 13.Wh6 Sg8 14.Wh3 f6 15.Ge2 0-0-0 16.Kf1 fe5 17.de5 Wf8 18.He1 h6 19.Sd4 Sd8 20.Gg4 Wh7 21.Kg1 Kb7 22.a4 Wff7 23.Gh5 Wfg7 24.Ga3 Se7 25.Gb4 Ha6 26.a5 b5 27.Hc1 Sf5 28.Ge2 Sc6 29.Sb5 Sb4 30.Sd4 Sd4 31.cd4 Ha5 32.He1 Gb5 33.Wb4 Ka8 34.c3 a6 35.Hc1 Wb7 36.Wb1 Ha2 37.Gg4 Gd7 1-0

Soęko,B - Blehm,P [B67], Warszawa POL ch (8), 2001

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Gg5 e6 7.Hd2 a6 8.0-0-0 Gd7 9.f3 Wc8 10.Ge3 Sd4 11.Gd4 b5 12.g4 Gc6 13.g5 Sd7 14.h4 b4 15.Sb1 Ha5 16.a3 d5 17.ab4 Gb4 18.Gc3 Gc3 19.Hc3 Hc3 20.Sc3 de4 21.Se4 Ge4 22.fe4 Wc6 23.Wh3 Ke7 24.Wa3 Whc8 25.c3 Sc5 26.e5 h6 27.gh6 gh6 28.Kc2 Wg8 29.b4 Se4 30.Wd4 Wg4 31.h5 Wh4 32.Ge2 f5 33.ef6 Kf6 34.Kd3 Kf5 35.Gf3 Wh3 36.Ke2 Sc3 37.Kf2 Wh2 38.Kg3 Wc2 39.Wa5 e5 40.Wf4 Ke6 41.Gg4 Kd6 42.Wf6 Kc7 43.Wf7 Kb6 44.We5 Sa2 45.Gf3 W2c3 46.Kg4 W6c4 47.Ge4 Wc7 48.Wf6 Ka7 49.b5 ab5 50.Wb5 W3c5 51.Wb3 Wg7 52.Kf4 Wc3 53.Wb5 Wa3 54.Wf8 Ka6 55.Wb2 Wa4 56.Kf5 Wg5 57.Kf6 Sb4 58.Wa8 Kb5 59.Gd3 Kc6 60.Wa4 Sd3 61.Wa6 Kc7 62.We2 Kb7 63.Wd6 Sf4 64.We7 Kc8 65.Wc6 Kd8 66.Wd6 Kc8 67.Kf7 Wh5 68.Ke8 Wd5 69.Wc6 Kb8 70.We1 Wb5 71.Wh6 Sd5 72.Kd7 Wb7 73.Kd8 Wb6 74.Wh2 Wd6 75.Ke8 Kc8 76.Wc1 Sc7 77.Kf7 Wd7 78.Kf6 Wd6 79.Ke5 Wd5 80.Ke4 Wd7 81.Wa2 Kd8 82.Wh1 Kc8 83.Wb1 Wd6 84.Wab2 Kd7 85.Wb8 We6 86.Kf5 Wa6 87.Wh8 Wa5 88.Kf6 Wa6 89.Kf7 Wd6 90.Wbb8 Kc6 91.Wh1 Kd7 92.Wc1 Wc6 93.Wa1 Wd6 94.Wa7 Wa6 95.Wab7 Wa1 96.Wh8 Wf1 97.Kg6 Wg1 98.Kf5 Wf1 99.Ke4 We1 100.Kd3 Kc6 101.Wb2 We7 102.Wh6 Kd7 103.Kd4 Se6 104.Kc4 Wf7 105.We2 Wf4 106.Kd5 Wf5 107.Ke4 Wa5 108.Wh7 Kc6 109.Wh6 Kd7 110.Wb2 Wc5 111.Wb6 Sc7 112.Wh7 Kc8 113.Wh8 Kd7 114.Kd4 Wc1 115.Wg6 Wd1 116.Kc3 Wc1 117.Kb2 Wc5 118.Kb3 Wb5 119.Ka4 Wb1 120.Wh7 Kc8 121.Wc6 Wa1 1/2-1/2

Soęko,B - Cyborowski,£ [C67], Warszawa POL ch (3), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 Sf6 4.0-0 Se4 5.d4 Sd6 6.Gg5 Ge7 7.Ge7 He7 8.Gc6 dc6 9.de5 Sf5 10.Sc3 0-0 11.Hd2 Sh4 12.Sh4 Hh4 13.f4 Gf5 14.Hf2 He7 15.Wfe1 Hb4 16.Wab1 Wad8 17.a3 Hc4 18.Wbd1 a5 19.We2 Gg4 20.Wd8 Wd8 21.Wd2 Wd2 22.Hd2 Hc5 23.Kf1 h6 24.Hd8 Kh7 25.Hd3 Kg8 26.Se4 Hd5 27.Sf2 Ge6 28.b3 g5 29.He3 Hb5 30.Ke1 gf4 31.Hf4 Hc5 32.Kd2 Hd5 33.Kc1 Hg2 34.Se4 Kg7 35.Kb2 Hg4 36.He3 Gf5 37.Sf6 Hg2 38.Hc3 Kg6 39.h4 h5 40.Se8 Hh3 41.Hd4 Hh2 42.Hc5 Hh4 43.Sc7 Hd8 44.Hg1 Gg4 45.Hb6 Gf5 46.Hb7 Hd4 47.Kc1 He3 48.Kb2 He5 49.Kc1 He3 50.Kb2 Hc5 51.c4 Hd4 52.Kc1 Hc3 0-1

Soęko,B - Grabarczyk,M [C93], Warszawa POL ch (6), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 We8 10.d4 Gb7 11.Sbd2 Gf8 12.a3 h6 13.Gc2 Sb8 14.b4 a5 15.Gb2 Sbd7 16.Gd3 c6 17.Sb3 ab4 18.cb4 Wb8 19.de5 de5 20.Wc1 Hb6 21.Hc2 Wbc8 22.He2 c5 23.bc5 Sc5 24.Sc5 Wc5 25.Wc5 Gc5 26.Se5 Se4 27.Ge4 Ge4 28.Sd7 Hg6 29.g4 Hd6 30.Sc5 1/2-1/2

Soęko,B - Kuczyński,R [C42], Warszawa POL ch (12), 2001

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Se5 d6 4.Sf3 Se4 5.d4 d5 6.Gd3 Sc6 7.0-0 Ge7 8.c4 Sf6 9.Sc3 Ge6 10.c5 Gg4 11.Gb5 0-0 12.Gc6 bc6 13.h3 Gf3 14.Hf3 Sd7 15.b4 Gf6 16.Hd3 a5 17.ba5 Wa5 18.Wd1 Hc8 19.Wb1 We8 20.Wb3 Sf8 21.Ge3 Se6 22.a4 Ha6 23.Wb4 Hd3 24.Wd3 h5 25.Kf1 g5 26.Se2 Sg7 27.Gd2 Kh7 28.Wa3 Wea8 29.Sc1 Kg6 30.Sb3 W5a7 31.a5 Se6 32.Wa1 g4 33.hg4 hg4 34.Ke2 Gg5 35.Gg5 Kg5 36.g3 Kf5 37.Wba4 Wa6 38.Sc1 Wb8 39.Sd3 Wb5 40.Kd2 Sg5 41.Kc2 Se4 42.Sb4 Waa5 43.Wa5 Wb4 44.W1a4 Wa4 45.Wa4 Ke6 46.Wa7 Kd7 47.Kd3 Sf2 48.Ke3 Sh3 49.Wa8 Sg5 50.Wg8 Se6 51.Wg4 Ke7 52.Wh4 Kf6 53.Wh8 Kf5 54.We8 Kf6 55.Wh8 Kf5 56.Wh4 Kg5 57.Kd3 Kf5 58.Kc3 Kg5 59.Wh8 Kf5 60.We8 Kf6 61.Kd3 Kf5 62.Ke3 Kf6 63.Wa8 Kf5 64.Wa1 Kg5 65.Wf1 Sd8 66.Wf4 Kg6 67.g4 Se6 68.Wf5 Kg7 69.g5 Kg6 70.Wf7 Kg5 71.Wd7 Kf5 72.Kd3 Kg5 73.Kc3 Kf4 74.We7 Kf5 75.Kb4 Kf6 76.Wd7 Kf5 77.Ka5 Ke4 78.We7 Kf5 79.Ka6 Sd4 80.Kb7 Se6 81.Kc6 d4 82.Kd5 c6 83.Kc4 Ke5 84.Wd7 Sf4 85.Wd4 Sd5 86.Wd2 Se3 87.Kd3 Sf5 88.Wh2 Sg7 89.Kc4 Se6 90.Wd2 1-0

Soęko,B - Macieja,B [B12], Warszawa POL ch (1), 2001

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Gf5 4.c3 e6 5.Ge3 Sd7 6.Sd2 c5 7.Sgf3 Gg6 8.Ge2 cd4 9.cd4 Se7 10.Sh4 Wc8 11.Sg6 hg6 12.Hb3 Hb6 13.0-0 Sc6 14.Wac1 Ge7 15.f4 0-0 16.Hb6 Sb6 17.g4 Sa5 18.Kf2 Sa4 19.Wb1 Wc7 20.Gb5 Sb6 21.Gd3 Sac4 22.Sf3 Se3 23.Ke3 a5 24.h4 a4 25.Ke2 a3 26.b3 Wfc8 27.f5 gf5 28.gf5 Sd7 29.Wg1 Kh8 30.h5 Sf8 31.b4 ef5 32.Gf5 Se6 33.Wb3 Wc3 34.Wgb1 W8c4 35.Ge6 fe6 36.Wc3 Wc3 37.Se1 Wc4 38.Ke3 Wb4 39.Wb4 Gb4 40.Sd3 Ge7 41.Ke2 Kg8 42.Sf4 Kf7 43.Kd3 Gg5 44.Se2 Kg8 45.Sc3 Gc1 46.Sb5 Gb2 47.Sd6 b6 48.Sb5 Kf7 49.Sd6 Kf8 50.Sb5 Ke7 51.Sd6 Kd7 52.Sb5 Kc6 53.Sa7 Kb7 54.Sb5 Kc6 55.Sa7 Kc7 56.Sb5 Kd7 57.Sa7 1/2-1/2

Soęko,B - Markowski,T [B09], Warszawa POL ch (4), 2001

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 Gg7 5.Sf3 0-0 6.Ge3 Sbd7 7.Hd2 c5 8.0-0-0 Sg4 9.Kb1 Se3 10.He3 Ha5 11.Ge2 Wb8 12.e5 cd4 13.Wd4 de5 14.fe5 Se5 15.Wd5 Sg4 16.Hf4 Hb6 17.Hb8 Gc3 18.Wb5 Hf2 19.bc3 He2 20.Wc5 Gf5 21.Hf4 Hc2 22.Ka1 Wd8 23.Sd4 Hg2 24.Hf1 Hf1 25.Wf1 Gd3 26.We1 e5 27.h3 ed4 28.hg4 dc3 29.Wc3 Ga6 30.Wc7 h6 31.Wee7 Wd1 32.Kb2 Wf1 33.Kc2 Kg7 34.Kd2 g5 35.a4 Wf4 36.a5 Kg6 37.Ke3 Wg4 38.Wf7 Wa4 39.Wg7 Kh5 40.Wc5 Wf4 41.Wc1 Wh4 42.Kf3 Gc4 43.Wd1 Gb5 44.Wd6 Gc6 45.Ke3 Wa4 46.Wh7 Wa5 47.Whh6 Kg4 48.Wd3 Wa1 49.Whd6 a5 50.Wd1 Wa3 51.Kd4 Kf5 52.Wf1 Kg4 53.Wg6 Kh5 54.Wg8 Kh4 55.Wg1 Wa4 56.Ke5 We4 1/2-1/2

Urban,K - Gajewski,G [A07], Warszawa POL ch (8), 2001

1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.Gg2 c6 4.d3 Gg4 5.h3 Gh5 6.0-0 Sbd7 7.c4 dc4 8.dc4 e5 9.Sc3 Ge7 10.Sh4 Gg6 11.Sg6 hg6 12.Hc2 Hc7 13.Wb1 Sc5 14.b4 Se6 15.Wd1 0-0 16.e3 Wfd8 17.Gd2 Sd7 18.Ge1 f5 19.c5 Sdf8 20.Sa4 Wd1 21.Wd1 Wd8 22.Wd8 Hd8 23.Sb2 e4 24.Sc4 Hd7 25.Sa5 Hd6 26.Hd2 Hd2 27.Gd2 Sd8 28.Sc4 Gf6 29.g4 Sf7 30.Sa5 Sd8 31.Sc4 Sf7 32.Sa5 Sd8 33.h4 Gh4 34.Gh3 Sd7 35.gf5 Se5 36.Gc3 Sd3 37.fg6 Gf2 38.Kf1 Ge3 39.Gf5 Gf4 40.Ge4 Ge5 41.Gd2 Gf4 42.Gf4 Sf4 43.Kf2 Kf8 44.Kf3 Sfe6 45.Kg4 Ke7 46.Kf5 b6 47.Sb3 bc5 48.bc5 Sb7 49.Gc6 Sbc5 50.Sa5 Kd6 51.Gg2 Sd4 52.Kf4 Ke6 53.Kg5 Sd3 54.Gh3 Kd5 55.Gg2 Ke6 56.Gh3 Kd5 1/2-1/2

Urban,K - Gdański,J [A40], Warszawa POL ch (2), 2001

1.d4 g6 2.c4 Gg7 3.Sf3 c5 4.d5 d6 5.Sc3 Gc3 6.bc3 f5 7.Hc2 Sf6 8.Sd2 Sbd7 9.e3 e5 10.de6 Se5 11.Ge2 Ge6 12.0-0 0-0 13.a4 Gd7 14.Sf3 Gc6 15.Sg5 He7 16.f3 Wae8 17.Sh3 Sh5 18.Wa2 Sf7 19.Sf4 Sf4 20.ef4 Hh4 21.Gd3 We6 22.Gd2 Wfe8 23.Waa1 a5 24.Wf2 Kg7 25.Hb3 Sh6 26.Hb6 Hd8 27.Hd8 Wd8 28.Kf1 Sg8 29.We2 We2 30.Ke2 Sf6 31.Gc2 We8 32.Kf2 Kf7 33.Wd1 Sd7 34.Wb1 h5 35.g3 Wa8 36.h3 Wa6 37.Wa1 Sb6 38.Gb3 Wa8 39.Wa2 Gd7 40.Wb2 Ge6 41.Ga2 Wa6 42.Ke2 Gd7 43.Gb3 Wa7 44.Wa2 Ke7 45.Kd3 Gc6 46.Gd1 Kd7 47.Ge3 Wa8 48.Gf2 Kc7 49.Wa1 We8 50.h4 Gd7 51.Gb3 We7 52.Wa2 Ge8 53.Wa1 Gc6 54.Gd1 Sd7 55.Wa2 Sf6 56.Wa1 We8 57.Wa2 Wa8 58.Wa1 Wa6 59.Wb1 Wb6 60.Wb5 Wa6 61.Wb2 Wa8 62.Wa2 Wd8 63.Wa1 Ge8 64.Gb3 Gf7 65.We1 We8 66.Wb1 Kc6 67.Wb2 We7 68.Wd2 Sd7 69.Wb2 Sb6 70.Wd2 Wd7 71.We2 d5 72.cd5 Gd5 73.Gd5 Wd5 74.Kc2 Sa4 75.c4 Wd6 76.Ge1 Sb6 77.Kc3 Sa4 78.Kc2 Sb6 79.Kc3 Sd7 80.Gf2 Sf6 81.We7 b5 82.cb5 Kb5 83.Wb7 Wb6 84.Wb6 Kb6 85.Kc4 Sd7 86.Kd5 a4 87.Ge1 Kb5 88.Gc3 a3 89.Ke6 Kc4 90.Ga1 Kd3 91.g4 c4 0-1

Urban,K - Kempiński,R [A15], Warszawa POL ch (4), 2001

1.g3 Sf6 2.Gg2 d5 3.Sf3 g6 4.c4 Gg7 5.Ha4 Hd7 6.Hd7 Sbd7 7.cd5 Sd5 8.Sc3 S7b6 9.0-0 0-0 10.Sd5 Sd5 11.d4 Wd8 12.Wd1 Gf5 13.Se1 Gg4 14.Kf1 c6 15.Sc2 Sb6 16.b3 a5 17.h3 Ge6 18.Wb1 Sd5 19.Gd2 b5 20.e4 Sc7 21.Gf4 Sa6 22.Wbc1 Wac8 23.g4 h5 24.d5 cd5 25.ed5 Gd7 26.Se3 Wc1 27.Wc1 hg4 28.hg4 Sb4 29.Wd1 Sa2 30.Gc7 Wc8 31.Ga5 Ge5 32.Gf3 Sc1 33.b4 Sb3 34.Gb6 Gc3 35.Kg2 Gb4 36.Wb1 Gc5 37.Gc5 Sc5 38.Ge2 Wb8 39.Wc1 Se4 40.Wc7 Wd8 41.Kf3 Sd6 42.Sc2 Kf8 43.Sb4 Ke8 44.Sd3 Wc8 45.Wc8 Gc8 46.Ke3 Kd8 47.Kd4 Gd7 48.f4 Kc7 49.Kc5 Sb7 50.Kb4 Kb6 51.g5 f6 52.Gf1 Gf5 53.Sf2 Sd6 54.Sd1 fg5 55.fg5 Se4 56.Gb5 Sg5 57.Se3 Gb1 58.Ge2 Sf7 59.Kc4 Sd6 60.Kd4 Kc7 61.Ke5 Kd7 62.Sc4 Sf7 63.Kd4 Ke8 64.Gg4 Kf8 65.Ge6 Sd6 66.Se3 Kg7 67.Ke5 Se4 68.Kf4 Sd2 69.Ke5 Se4 70.Sc4 Sg5 71.d6 ed6 72.Sd6 Gc2 73.Gg4 Sh7 74.Sf5 Kf8 75.Sh4 Sg5 76.Sg6 1/2-1/2

Urban,K - Krasenkow,M [A27], Warszawa POL ch (6), 2001

1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.g3 g6 4.d4 Gg7 5.Sf3 ed4 6.Sd4 Sc6 7.Sc6 bc6 8.Gg2 Se7 9.Gg5 f6 10.Gf4 Ge6 11.c5 d5 12.Ha4 0-0 13.Ha5 Wc8 14.0-0 g5 15.Gd2 d4 16.Sd1 Gd5 17.e4 Gc4 18.We1 Sg6 19.b3 Ge6 20.Ha6 Hd7 21.Sb2 Gh3 22.Gh3 Hh3 23.Hf1 Hh5 24.He2 g4 25.Sd3 Se5 26.Se5 fe5 27.Ha6 Wcd8 28.Wf1 Wf6 29.Ha7 Gh6 30.Wad1 Wdf8 31.Hc7 Hh3 32.He5 Ge3 33.Ge3 de3 34.Hg5 Kh8 35.Wd7 ef2 36.Wf2 Hh2 37.Kh2 Wf2 38.Kg1 Wf1 39.Kg2 W8f2 0-1

Urban,K - Macieja,B [A40], Warszawa POL ch (11), 2001

1.c4 b6 2.d4 Gb7 3.Sc3 e6 4.a3 f5 5.d5 Sf6 6.Sh3 b5 7.de6 bc4 8.Sg5 d5 9.Sf7 He7 10.Sh8 He6 11.e3 Sc6 12.Sb5 0-0-0 13.Ge2 Gc5 14.0-0 Wh8 15.Sd4 Gd4 16.ed4 He4 17.Gg5 Hd4 18.Gf6 gf6 19.Gf3 Wd8 20.We1 Hd1 21.Wad1 Se5 22.Ge2 Wg8 23.f4 Sg6 24.Gf3 Sf4 25.We7 h6 26.Wd4 Sg6 27.Wh7 c5 28.Gd5 cd4 29.Gg8 c3 30.Ge6 Kb8 31.bc3 dc3 32.Gf5 Sh4 33.Gc2 Sg2 34.Wb7 Kb7 35.Kg2 Kc6 36.Kf3 Kd5 37.Kf4 Kd4 38.h4 h5 39.Kf5 Ke3 40.Kf6 Kf4 41.Gd1 a5 42.Kg6 Ke3 43.Kh5 Kd2 44.Ga4 1-0

Urban,K - Soęko,B [E63], Warszawa POL ch (13), 2001

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Gg7 4.Gg2 0-0 5.Sf3 d6 6.0-0 Sc6 7.Sc3 a6 8.We1 Gd7 9.h3 e5 10.e3 Wb8 11.b3 b5 12.d5 Se7 13.Sd2 Se8 14.e4 Hc8 15.Kh2 f5 16.a4 b4 17.Se2 Sf6 18.f3 h5 19.c5 dc5 20.Sc4 h4 21.gh4 Sh5 22.Wf1 He8 23.Ge3 Sc8 24.Gc5 Wf6 25.Hd2 Sd6 26.Wac1 fe4 27.fe4 Wf1 28.Wf1 Sc4 29.bc4 a5 30.d6 cd6 31.Gd6 Wc8 32.Hd5 He6 33.c5 Sf6 34.He6 Ge6 35.Wc1 Se8 36.Ge7 Gd7 37.Gf3 Gf6 38.Gf6 Sf6 39.Sg3 Ga4 40.Ge2 Gc6 41.h5 gh5 42.Sf5 Wc7 43.Wg1 Kh7 44.Sd6 a4 45.Gc4 b3 46.Ge6 Gd7 47.Gd7 Wd7 48.Sc4 Se4 49.c6 Wc7 50.Se5 0-1